Erkende sportvereniging

MISSIE EN BELEID van SEIKUKAN KARATE CENTER ANTWERPEN F.V.

SEIKUKAN is als J.K.A. Shotokan karateclub onder nummer 1068 aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie vzw, de enige karatebond die erkend is door de Vlaamse overheid (BLOSO).

Seikukan betekent ‘Huis van de Rechtschapen Weg’. De nadruk ligt op SEI, ‘correctheid’, een belangrijke waarde in onze benadering. Wij beschouwen karate niet als sport, maar als krijgskunst. Dit is een essentieel verschil.

©SEIKUKAN

Een afdeling van de JKA

Seikukan volgt de richtlijnen van de grootste karatefederatie, de JKA, de Japan Karate Association met als resultaat dat de JKA wereldwijd dezelfde kwaliteit aflevert. En af te lezen uit de wereldwijde overwinningen in gemengde competities, is die kwaliteit hoog.
Doordat de benadering van de stijl conservatief is, zal je in alle JKA-dojo’s dezelfde uitvoering hebben van technieken en standen. Dit maakt de Shotokanstijl tot een monument van traditionalisme. Seikukan is aangesloten bij de VKF, Vlaamse Karate Federatie en is erkend door Bloso.

Werking:

Onze club bestaat uit onbezoldigde instructeurs, die zijn geselecteerd op basis van hun technische kennis en pedagogische vaardigheden. Bij Seikukan wordt er aan Ethisch Verantwoord Sporten gedaan. De instructeurs zijn opgeleid door Bloso en/of de Japan karate Association.

Motto en streefdoel van de club zijn altijd geweest om de doelstelling van de JKA-Shotokan karateschool, zoals haar aangeleerd door Miyazaki Shihan, te verwezenlijken. Deze doelstelling is om door middel van de beoefening van karate zoals gedefinieerd door deze school te komen tot de ontplooiing en verbetering van de persoonlijkheid van de beoefenaar. Door middel van degelijke, soms harde karatebeoefening beoogt de club haar leden te laten uitgroeien tot eerlijke, sociale en karaktersterke mensen : een gezonde geest in een gezond lichaam. Zoals Gichin Funakoshi Shihan (grondlegger van de Shotokan karate) het stelde : “Niet de overwinning is het doel, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar.”

Seikukan vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd, aard, milieu, fysieke aanleg of dergelijke door de beoefening van karate als mens, als persoon kan groeien. Met het gevolg dat niet zelden meerdere generaties van dezelfde familie komen trainen. Voor de clubleiding is de aanvaarding van een nieuw lid niet zo maar een verwelkoming; het betekent het engagement om de betrokkene te begeleiden in zijn weg naar karatekundigheid (zwarte gordel).

Dit is dan ook de reden waarom de club zich nooit heeft willen profileren als competitieclub.
Maar Seikukan positioneert zich ook nog op andere vlakken binnen de Vlaamse JKA-wereld (en zelfs verder).
Het doorgroeien naar karatebekwaamheid werd door bijna vijftig leden bekroond met het behalen van JKA-Dangraad (niet zo vanzelfsprekend als u weet dat deze enkel kan behaald worden voor een internationaal erkende examencommissie). En dat dit binnen de club geen eindpunt hoeft te betekenen getuigen de talrijke hogere Dan graden die de club rijk is.
 

JKA

**** ***