Erkende sportvereniging

SEIKUKAN JKA REGELS OF WAT MOET MEN WETEN EN RESPECTEREN
WANNEER MEN BESLIST OM JKA SHOTOKAN KARATE TE VOLGEN.

Gelieve deze pagina aandachtig te willen lezen zodat u op de hoogte bent van de werking van Seikukan Karate Center Antwerpen. Voor alle verdere info zie Huishoudelijk Reglement.

1. LIDGELD en VERGUNNING/VERZEKERING:

Het lidgeld plus vergunning/verzekering (145,- voor een kind <13j. en 165,- voor een volwassene) wordt jaarlijks betaald aan de club (Seikukan) vr 15 augustus.

2. BIJWONEN VAN DE LESSEN (UURROOSTER):

Elk lid moet minstens 5 minuten voor aanvang van de trainingen klaar staan in karate gi (kimono) en op blote voeten de zaal (dojo) betreden met een groet (kleine buiging).

De karate gi moet proper zijn, zonder enige tekens of merken op de rug, broekspijpen of mouwen (met uitgezondering van het club-logo). Enkel met een wit pak kunnen deelenemers toegelaten worden op competities (zie JKA regelement).

De vingernagels zijn proper en geknipt. Dit geldt ook voor de teennagels!

Wie te laat op de training komt zal geen punt op zijn trainingskaart krijgen maar een verwittiging vermeld als 'TL' (Te Laat).

3. EXAMENS - WANNEER KAN IK EXAMENS DOEN?

De hoofdlesgever zal bepalen wanneer iemand bekwaam is om aan een examen deel te nemen. Deze beslissing zal hij nemen samen met de andere instructeurs.

Dan zal de secretaris kijken of men genoeg trainingen heeft en of de minimum periode opgelegd door de Karate Federatie gerespecteerd is.

Deelname aan een examen kost 5,00 (officieel examenbriefje) plus eventueel 5,00 voor een nieuwe gordel indien men geslaagd is. Niet geslaagde kandidaten houden het examenbriefje bij in hun lidboekje voor de volgende examenpoging.

Het is dus zeer belangrijk dat men de opgelegde technieken en kata, eigen aan een bepaalde graad, behoorlijk kan uitvoeren (zie programma in het JKA boekje). Zo niet kan de hoofdlesgever geen toelating tot examen verschaffen.

Elk lid wordt afzonderlijk begeleid en zal ten gepaste tijd in aanmerking komen voor examen. Alleen kan dit langer duren afhankelijk van de persoonlijke vorderingen.

JKA

 

**** ***