Erkende sportvereniging

KERNWAARDEN en JEUGDBELEID van SEIKUKAN KARATE CENTER ANTWERPEN F.V.

Beste ouders,

De naam ‘SEIKUKAN’

Seikukan betekent Huis van de Rechtschapen Weg’. De nadruk ligt op SEI, ‘correctheid’, een belangrijke waarde in onze benadering. Wij beschouwen karate niet als sport, maar als krijgskunst. Dit is een essentieel verschil.

Een afdeling van de JKA

Seikukan volgt de richtlijnen van de grootste karatefederatie, de JKA, de Japan Karate Association met als resultaat dat de JKA wereldwijd dezelfde kwaliteit aflevert. En af te lezen uit de wereldwijde overwinningen in gemengde competities, is die kwaliteit hoog.

Doordat de benadering van de stijl conservatief is, zal je in alle JKA-dojo’s dezelfde uitvoering hebben van technieken en standen. Dit maakt de Shotokanstijl tot een monument van traditionalisme. Seikukan is aangesloten bij de VKF, Vlaamse Karate Federatie en is erkend door BLOSO.


Werking

Onze club bestaat uit onbezoldigde instructeurs, die zijn geselecteerd op basis van hun technische kennis en pedagogische vaardigheden. Bij Seikukan wordt er aan Ethisch Verantwoord Sporten gedaan. De instructeurs zijn opgeleid door BLOSO en/of de JKA - Japan karate Association.

Historiek en cijfers

Seikukan bestaat al 20 jaar en telt vandaag meer dan 200 leden verdeeld in ongeveer 50% jeugd van 6 tot 12 jaar en 50% volwassenen vanaf 13 jaar tot onbeperkt! Seikukan zorgt ook voor een familiegevoel. Tal van beoefenaars zullen beamen dat onze karate een manier van leven wordt, hetgeen mooi past in de Japanse bushido, een totaalbenadering van de krijgskunst als onderdeel van het leven. Wij nemen ons vak serieus. Wij willen karakter ontwikkelen en technische vaardigheid. Het punt van onze karate is rechtschapen en integere mensen ontwikkelen die weten hoe en wanneer ze moeten handelen.

U, betrokken ouder doet ook mee!

De opleiding van uw kind tot zwarte band en verder is onze verantwoordelijkheid, maar ook U kunt iets bijdragen aan die disciplinering
:

©SEIKUKAN
 1. U brengt en haalt uw kinderen op, 10 minuten voor en tot 10 minuten na de training. Rondlopende kinderen zijn hinderlijk voor de overige bezoekers van het sportcenter.

 2. Uw kind traint blootsvoets in een propere en witte karate-gi met enkel het clubembleem. Een witte T-shirt onder de karate-gi (vest) is toegelaten.

 3. Kort geknipte nagels en propere handen en voeten zijn noodzakelijk voor de hygiëne en de veiligheid. Juwelen, sieraden, politieke of religieuze symbolen worden vóór de les verwijderd.

 4. In de dojo heerst discipline: stilte, orde en netheid. Alleen karateka’s zijn toegelaten in de dojo. Eten, drinken, en omkleden gebeuren steeds buiten de dojo in de daartoe beschikbaar gestelde kleedkamers.

 5. Pesten, geweld, verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag wordt niet aanvaard! Eerst worden de ouders aangesproken. Verandert het gedrag niet, dan wordt uw kind officieel ontslagen en uitgesloten de lessen nog verder te volgen.

Wat staat u en uw kind te wachten? U zult uw kind zien veranderen. Op verschillende vlakken.

Emotioneel

 • Emotionele stabiliteit: uw kind zal minder ‘flauwe momenten’ hebben.
 • Emotionele veerkracht: uw kind zal beter kunnen omgaan met stress situaties.
 • Emotionele groei: uw kind zal emotioneel groeien.

Cognitief

 • Cognitieve groei: uw kind zal zijn lichaam leren kennen.
 • Cognitieve versterking: uw kind zal een beter geheugen ontwikkelen.
 • Cognitieve creativiteit: uw kind zal efficiënter probleemoplossend denken.

Sociaal

·    Sociale erkenning: uw kind zal aanzien krijgen voor het beoefenen van karate.

·    Sociale herpositionering: uw kind zal assertiever worden en respectvoller.

·    Sociale bescherming: uw kind zal zich kunnen beschermen tegen malafide personen en zichzelf kunnen redden uit gevaarlijke situaties.

 

jeugd (groep)

JKA

**** ***