Erkende sportvereniging

Gedragscode ouders en kinderen

SEIKUKAN JKA KARATE CENTER ANTWERPEN hecht veel belang aan sportiviteit en respect in karate. Om dit te kunnen uitdragen, is een gedragscode opgesteld in '10 geboden' die elke karateka, vanaf z'n eerste inschrijving zou moeten volgen. Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge karateka's. Alle(e)n tezamen kunnen we fair-play realiseren!

De 10 Geboden zijn:

 1. Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 2. Zich verontschuldigen bij laattijdigheid.
 3. Fair-play zijn en respect hebben voor coach/trainer, medekarateka, scheidsrechters en tegenstrevers.
 4. Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven.
 5. Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.
 6. Kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is.
 7. Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid.
 8. Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd.
 9. Respecteer de infrastructuur (de dojo, de kleedkamers,...) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld.
 10. Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de karatesport.

Hoe kunnen ouders hieraan meewerken?

Gedurende het hele jaar...

Voor elke wedstrijd:

Tijdens elke wedstrijd:

Ná de wedstrijd:

Gedrag ten opzichte van de coach:

Ten slotte: karate oefenen rijmt op:

Algemene gedragsregels:

 1. Iedereen is welkom in onze karateclub. Er worden inspanningen geleverd zodat iedereen er zich thuis kan voelen.
 2. Er wordt op een medisch en ethisch verantwoorde manier getraind en aan wedstrijden
  deelgenomen (gelijkwaardigheid van kampers, …).
 3. De karateka wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie en geweld.
 4. Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers,
  scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 5. Sportiviteit en fair play worden hoog in het vaandel gedragen.
 6. Regels en reglementen worden gerespecteerd.
 7. Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de
  sportaccommodatie.
 8. Er wordt specifieke begeleiding voorzien voor de kinderen waarin rekening gehouden wordt met hun ontwikkelingsniveau. Kinderen zijn geen volwassenen in een kleiner formaat.
 9. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (cfr. Panathlonverklaring).
 10. Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu, maar het gebruik van de aangeleerde karatetechnieken moet zich beperken tot de club en mag daarbuiten niet worden toegepast. Seikukan JKA Karate center Antwerpen wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.

 

jeugd (groep)

JKA

**** ***