EXAMEN en GRAAD VERHOGINGEN

KYU GRADEN:

De Obi (gordel) die een karateka om zijn karate gi draagt is een barometer die de graad aanduidt van het niveau waarin de karateka zich op dat ogenblik bevindt. Het is een status en een eer om dergelijke obi te mogen dragen. Hoe wordt dergelijke Obi geknoopt? Om de verschillende stadia te doorlopen dient men telkens een examen af te leggen. Gewoonlijk gaat het om praktische proeven die de kunde en de kennis van het karate toetsen. Later worden deze examens aangevuld met theoretische proeven. Men kan enkel examens afleggen voor het behalen van een kyu-graad op voorstel van de technisch clubverantwoordelijke, dit is de clubexaminator of in geval er geen is, de hoofdlesgever van de club. Om geldig te zijn moeten de examenpunten vermeld worden op een examenbriefje. Graden die niet op het examenbriefje genoteerd zijn, worden niet erkend en moeten opnieuw afgenomen worden. Karateka's met een kyu-graad van een andere, officieel erkende stijl met nationale en/of internationale structuur of komende van een andere federatie moeten 6 maand trainen onder een JKA-lesgever vooraleer aan een JKA-graduatie examen te kunnen deelnemen.

Karateka's van JKA Belgium die in het buitenland examen willen afleggen voor het behalen van een JKA graad, moeten hiervoor de toelating hebben van de technisch verantwoordelijke directeur JKA Belgium, Sergio Gneo sensei (7de Dan JKA).

Examens tot en met 1ste
kyu worden afgenomen door de clubexaminator sensei Luc Meyers (5de DAN JKA).

De hieronder vermelde wachttijden en vereiste trainingen zijn een strikt minimum.


 

Exameneisen voor jeugd tussen 8 en 12 jaar:

Minimum vereist
aantal trainingen

Wachttijd
(minimum)

Voorwaarden

Benaming

Kyu graad (gordel)

16

2 maanden

 

9 Kyu

       

12

1,5 maand

 

kandidaat 8 Kyu

  

12 (40)

1,5 maand

Slagen voor examen 8 Kyu

8 Kyu

 

12

1,5 maand

 

gevorderde 8 Kyu

  

12

1,5 maand

 

kandidaat 7 Kyu

  

12 (36)

1,5 maand

Slagen voor examen 7 Kyu

7 Kyu

 

12

1,5 maand

 

gevorderde 7 Kyu

  

12

1,5 maand

 

kandidaat 6 Kyu

  

12 (36)

1,5 maand

Slagen voor examen 6 Kyu

6 Kyu

 

16

2 maanden

 

gevorderde 6 Kyu

  

16

2 maanden

 

kandidaat 5 Kyu

  

16 (48)

2 maanden

Slagen voor examen 5 Kyu

5 Kyu

 

16

2 maanden

 

gevorderde 5 Kyu

  

24

3 maanden

 

kandidaat 4 Kyu

  

24 (64)

3 maanden

Slagen voor examen 4 Kyu

4 Kyu

  

24

3 maanden

 

gevorderde 4 Kyu

  

24

3 maanden

 

kandidaat 3 Kyu

  

24 (72)

3 maanden

Slagen voor examen 3 Kyu

3 Kyu

 

48

6 maanden

 

gevorderde 3 Kyu

  
48 6 maanden  

kandidaat 2 Kyu

  

48 (144)

6 maanden

Slagen voor examen 2 Kyu

2 Kyu

  

 

Exameneisen voor jongeren tussen 13 en 15 jaar:

Minimum vereist
aantal trainingen

Wachttijd

Voorwaarden

Benaming

Kyu graad (gordel)

12

1,5 maand

 

kandidaat 8 Kyu

12

1,5 maand

Slagen voor examen 8 Kyu

8 Kyu

 

12

1,5 maand

 

kandidaat 7 Kyu

12

1,5 maand

Slagen voor examen 7 Kyu

7 Kyu

 

12

1,5 maand

 

kandidaat 6 Kyu

12

1,5 maand

Slagen voor examen 6 Kyu

6 Kyu

 

16

2 maanden

 

kandidaat 5 Kyu

16

2 maanden

Slagen voor examen 5 Kyu

5 Kyu

 

16

2 maanden

 

kandidaat 4 Kyu

24

3 maanden

Slagen voor examen 4 Kyu

4 Kyu

24

3 maanden

 

kandidaat 3 Kyu

32

4 maanden

Slagen voor examen 3 Kyu

3 Kyu

 
32 4 maanden  

kandidaat 2 Kyu

48

6 maanden

Slagen voor examen 2 Kyu

2 Kyu

48 6 maanden  

kandidaat 1 Kyu

  

48

6 maanden

Slagen voor examen 2 Kyu

1 Kyu

 

 

Exameneisen voor jeugd ouder dan 15 jaar en volwassenen:

Minimum vereist
aantal trainingen

Wachttijd

Voorwaarden

Benaming

Kyu graad (gordel)

16

2 maanden

Slagen voor examen 9 Kyu

9  Kyu

       

16

2 maanden

Slagen voor examen 8 Kyu

8  Kyu

 

16

2 maanden

Slagen voor examen 7 Kyu

7 Kyu

 

16

2 maanden

Slagen voor examen 6 Kyu

6 Kyu

 

16

2 maanden

Slagen voor examen 5 Kyu

5 Kyu

 

24

3 maanden

Slagen voor examen 4 Kyu

4  Kyu

32

4 maanden

Slagen voor examen 3 Kyu

3 Kyu

 

48

6 maanden

Slagen voor examen 2 Kyu

2 Kyu

48

6 maanden

Slagen voor examen 1 Kyu

1 Kyu

96

12 maanden

Slagen voor examen 1 Dan

1 Dan

 

 

DAN GRADEN:

De technisch clubverantwoordelijke, dit is de clubexaminator of in geval er geen is, de hoofdlesgever van de club, staat in voor de selectie en voorstellen voor een DAN-examen van de personen die onder zijn leiding staan. Voor het examen moet de kandidatuur 1 maand op voorhand neergelegd worden op het secretariaat van JKA Belgium, vergezeld van het trainingpuntenboekje (of fotokopie), voorzien van het aantal vereiste punten.

Het JKA secretariaat doet de administratieve controle, dit wil zeggen, controle van:

 • in orde zijn met de federatie;
 • geldige vergunning;
 • geen lopende straf;
 • positieve ingesteldheid ten opzichte van de federatie en van de provincie;
 • aantal trainingspunten;
 • aantal wedstrijdpunten;
 • geldig attest 'Kennis wedstrijdreglementen';
 • controle datum laatste examen.

Karateka's met een dan-graad van een andere, officieel erkende stijl met nationale en/of internationale structuur of komende van een andere federatie moeten voor het behalen van een dan-graad 1 jaar trainen onder een JKA-lesgever vooraleer aan het JKA graduatie examen te kunnen deelnemen.
Alle niet-JKA karategraden kunnen niet gebruikt worden als voorrecht tot een hogere JKA graad.
Karateka's die in het buitenland een JKA dan-examen willen afleggen, moeten hiervoor de toelating hebben van de verantwoordelijke examinator JKA Belgium.

Praktische organisatie en informatie.

Enkel de verantwoordelijke examinator JKA Belgium kan JKA Dan graden toekennen in Belgie.

Er worden per jaar 2 dan-examens ingericht. En in het voorjaar en n in het najaar. Voor meer informatie kan je de website van JKA Belgium raadplegen op
www.jka-vlaanderen.be.

 

*** ***

Minimum vereiste trainingspunten:

Trainingspunten zijn pas geldig vanaf 1ste kyu. Voor de kandidaten Sho dan is de maximale geldigheidsduur van de behaalde trainingspunten 1 jaar. Voor de kandidaat hogere Dan-graden is de maximale geldigheidsduur voor de behaalde trainingspunten 2 jaar.
 • Toekenning:
  • per provinciale training = 1 punt
  • per federale training = 1 punt 
  • per JKA stage
   • volledige stage, 6 of meer trainingen = 3 punten
   • 4 en 5 trainingen = 2 punten
   • 2 en 3 trainingen = 1 punt

OPGELET!
De verdeling van het minimum vereiste aantal van 10 punten moet voldoen aan volgend criteria:

 • minimum 3 provinciale trainingspunten
 • minimum 3 federate trainingspunten
 • minimum 3 JKA stagepunten